Bygdehusvegen

RELATERTE DOKUMENTER

  1. Oversiktskart Bygdehusvegen

Kommuneplanens arealdel legger til rette for at det kan legges ut inntil 5 boligtomter langs Bygdehusvegen i tettstedet Granli. Dette er tomter som ikke krever reguleringsplan, og som vil kunne deles i fra og selges etterhvert som det melder seg interesserte.

Tomtene ligger langs østsiden av Bygdehusvegen i flatt og solrikt terreng.  Se oversiktskart på siden. Det er kort avstand til Liermoen Flerbruksområde med 18-hulls golfbane, flott skiløypenett/ lysløype med kuntsnøanlegg, badeplass, flerbrukshus mm. Tomtene ligger i umiddelbar nærhet til Granli bygdehus, som er startpunktet for lysløypa til Granli IL.

Grunnen består av sandmasser og er meget lett å opparbeide. Det ligger til rette for separate avløpsanlegg og tilkobling til kommunalt vann.

Pris for tomtene vil ligge omkring kr. 300 000 for 1 da tomt, størrelsen kan tilpasses noe etter ønske fra tomtekjøper.

Ta kontakt med oss på telefon 92 66 11 38 dersom du er interessert i tomt i Bygdehusvegen