Lierfløyta 2

Reguleringsplanen for Lierfløyta 2 ligger til behandling i Kongsvinger kommune

Lierfløyta boligområde ligger ca 6,5 km sør for Kongsvinger by, i umiddelbar tilknytning til Liermoen flerbruksområde. I disse idylliske omgivelsene, som er et av de mest brukte friluftsområdene for Kongsvinger by, finner du 18-hulls golfbane, flotte turstier, lysløype med kunstsnøanlegg, skiarena, flerbrukshus og en herlig liten badeplass.

Etter at de første 7 tomtene I Bergimellomvegen var sluttsolgt i 2015 har vi hatt flere henvendelser fra interesserte som ønsker seg tomt i dette flotte området. Etter innledende samtaler med Kongsvinger Kommune ble det varslet oppstart av et reguleringsarbeid våren 2017, med sikte på å legge til rette for flere tomter. Forslag til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, og var ute til offentlig ettersyn i perioden 6. februar til 20. mars 2018. Dessverre kom det innsigelser til planforslaget fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen. Dette vil medføre en forsinkelse av prosjektet.

Reguleringsplanen for Lierfløyta 2 omfatter 20 eneboligtomter som vil ligge i lia bak de 7 nye boligene i Bergimellomvegen, se reguleringskart til høyre på siden. Tomtene vil få en egen ny adkomstveg som tar av fra Snarevegen ca 150 m forbi Bergimellomvegen. Tomtene vil ligge vestvendt med utsikt over Lierfløyta og golfbanen. Tomtene varierer i størrelse fra ca 1200 til ca 3000 m2. De fleste tomtene ligger i skrånende terreng, med god høyde og utsyn over vannet om de vakre omgivelsene. Tomtene er ikke bundet opp mot noen husleverandør, slik at tomtekjøper vil stå fritt til å velge boligtype. Tomtene blir levert med veg, strøm, vann og avløp til tomtegrensen. Detaljerte opplysninger om tillatte høyder, takvinkler, utnyttelsesgrad og annet finner du i forslaget til reguleringsbestemmelser.

Dersom du syns dette høres interessant ut anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å bli satt på interessentlisten, så holder vi deg oppdatert underveis i prosjektet! Send gjerne e-post til anne.delphin@liergaard.no eller ring oss på 92661138.