Jakt

Elgjakt

Lier gård leier ut jaktterreng for elgjakt gjennom langsiktige avtaler med faste jaktlag. Vi arrangerer også gjestejakt for grupper av jegere på 4-5 personer, der gjestene deltar på vårt eget jaktlag på lik linje med våre faste jegere. Denne jakten foregår i hovedsak som båndhundjakt med postlinje.  Gjestene innlosjeres i et av våre skogshusvær, og velger om de vil sørge for mat og drikke selv, eller om vi ordner med dette.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i et jaktarrangement, så setter vi sammen et produkt som passer for din gruppe.

Rådyrjakt

Bare deler av eiendommen har en rådyrbestand som er så tett og stabil at den kan jaktes på. Vi leier ut to rådyrterreng til faste jegere gjennom langsiktige avtaler.

Beverjakt

Beverjakt om våren er en fantastisk naturopplevelse og en spennende jaktutfordring som flere og flere setter pris på!

Vi selger jaktkort for bever både på Lier skog sør for Kongsvinger og på Øier og Fensjø skog på Finnskogen øst i Kongsvinger kommune.  Vi er behjelpelig med å skaffe husvære og servering derom det er ønskelig. Ta kontakt så leger vi et jaktopplegg som passer for deg!

Småviltjakt og hytter

Vi har jevnt over en god bestand av skogsfugl og hare på eiendommen. Et skogbilde med en god blanding av furuskog, granskog og myrer, sammen med god vegdekning gjør arealene godt egnet for småviltjakt.

Både på Lier skog og Øier og Fensjø skog på selger vi jaktkort for småvilt i kombinasjon med utleie av hytter på åremålskontrakter. På Øier og Fensjø skog selges det også jaktkort uten overnattingsmulighet. Når vi har noe ledig, blir det lagt ut på nettsiden her.


JaktproduktKartHytteAntall jegerePris