Lier Gård

Lier gård ligger ca 5 km sør for Kongsvinger by. Gården er i privat eie, og drives som en familiebedrift med to ansatte i tillegg til eierne. Hovednæringsveien er skogbruk. I tillegg drives jordbruk, boligutleie, jakt- og hytteutleie, vedproduksjon og utvikling av bolig- og næringstomter. På eiendommen ligger Liermoen med 18-hulls golfbane, stort moderne flerbrukshus med restaurant, lysløype med kunstsnøanlegg, et populært turstinett og badeplass. Jordbruket, med ca 600 da dyrket mark, drives som kornproduksjon i egen regi.

Gården har en lang og rik historie, blant annet som åsted for viktige slag mellom Norge og Sverige i 1808 og 1814. Gamle skyttergraver omkranser gården, og Lierbautaen er et kjent minnesmerke over trefningene.

Driften av Lier gård er tuftet på tradisjoner. Samtidig står nytenkning og tilpasning sentralt for å møte fremtidens utfordringer.

Vedsalg

Lier gård selger tørr og fin bjørkeved i storsekk. Bestill vinterveden nå. så er du sikker på å holde varmen i vinter!

Boligtomter

Reguleringsforslag for nye tomter ved Liermoen ligger nå ute til høring! Se Lierfløyta 2 i menyen til venstre.

Jakt

Lier gård tilbyr jakt på elg, rådyr, bever og småvilt i kombinasjon med hytte. Vi disponerer terreng på Finnskogen og sør-vest i Kongsvinger kommune.