Ledige boligtomter ved Lierfløyta

Hytteutleie

Hvorfor eie når man kan leie? Å leie hytte på åremål er et rimelig og fleksibelt alternativ til å kjøpe seg en hytte.

Boligutleie

Til eiendommen hører det i alt 17 utleie-boliger. Dette er hus og leiligheter som opprinnelig var boliger for ansatte ved Lier gård og som har vært utleieboliger i mange år.

Boligtomter

Ønsker du å bosette deg i landlige omgivelser med stor tomt, utsikt til vann og nærhet til flotte turmuligheter og fritidstilbud? Ønsker du å stå fritt til å velge leverandør av bolig?

Lier gård ligger ca 5 km sør for Kongsvinger by. Gården er i privat eie, og drives som en familiebedrift med to ansatte i tillegg til eierne. Hovednæringsveien er skogbruk. I tillegg drives jordbruk, boligutleie, jakt- og hytteutleie, vedproduksjon og utvikling av bolig- og næringstomter. På eiendommen ligger Liermoen med 18-hulls golfbane, stort moderne flerbrukshus med restaurant, lysløype med kunstsnøanlegg, et populært turstinett og badeplass. Jordbruket, med ca 600 da dyrket mark, drives som kornproduksjon i egen regi.

Vedsalg

Lier gård selger tørr og fin bjørkeved i storsekk. Bestill vinterveden nå. så er du sikker på å holde varmen i vinter!

Skogbruk

Skogbruk er den største og viktigste næringen ved Lier gård. Også historisk har skogbruket utgjort den største delen av næringsgrunnlaget.

Jakt

Lier gård tilbyr jakt på elg, rådyr, bever og småvilt i kombinasjon med hytte. Vi disponerer terreng på Finnskogen og sør-vest i Kongsvinger kommune.