Boligtomter

Lierfløyta

Ønsker du å bosette deg i landlige omgivelser med stor tomt, utsikt til vann, golfbane og nærhet til flotte turmuligheter og fritidstilbud? Ønsker du å stå fritt til å velge leverandør av bolig? Da må du se nærmere på boligområdet Lierfløyta 6,5 km utenfor Kongsvinger by.

Salg av 20 nye boligtomter ved Lierfløyta har startet!

Lierfløyta boligområde ligger ca 6,5 km sør for Kongsvinger by, i umiddelbar tilknytning til Liermoen flerbruksområde. I disse idylliske omgivelsene, som er et av de mest brukte friluftsområdene for Kongsvinger by, finner du 18-hulls golfbane, flotte turstier, lysløype med kunstsnøanlegg, skiarena, flerbrukshus og en herlig liten badeplass.

Lier Gård selger nå 20 eneboligtomter beliggende i lia bak boligene i Bergimellomvegen. Tomtene får egen adkomstveg som tar av fra Snarevegen ca 150 m forbi Bergimellomvegen og med tilkobling til Bergimellomvegen. Tomtene ligger vestvendt med utsikt over Lierfløyta og golfbanen. Tomtene varierer i størrelse fra ca 1200 til ca 3000 m2. De fleste tomtene ligger i skrånende terreng, med god høyde og utsyn over vannet og de vakre omgivelsene. Tomtene leveres med veg, strøm, vann, avløp samt klargjort for trekking av fiber.

 

Ved Lierfløyta står husbygger helt fritt til å velge boligleverandør og hustype selv. Området er fortsatt urørt og skogkledt. Avskoging vil skje når utbygging starter. Tomtene er merket i terrenget og du er velkommen til å gå tur i området og ta en titt. Ta med en utskrift av tomtekartet og følg stien som er merket langs den nye adkomstvegen som vil ta av fra Snarevegen eller gå inn langs Bergimellomvegen, til der den nye adkomstvegen kommer innpå Bergimellomvegen. Parker vis a vis Lierdammen. Vennligst vis hensyn til de som bor her og kjør forsiktig da barn kan leke i området.

Tomtene blir tilknyttet offentlig vann og ledningsnett. Avløpsnett, felles renseanlegg for alle tomtene og adkomstvegen blir privat. Renseanlegget og veien vil bli etablert og driftet som en velforening hvor alle må være medeiere.

Informasjon om planbestemmelser, reguleringskart, illustrasjonsplan, tomtekart og prisliste på tomtene finner du på denne siden.

Iverksettelse av utbygging av området vil kreve et visst forhåndssalg av tomter og det er nå mulig å inngå avtale om kjøp av tomt. Tidspunkt for oppstart vil avhenge av forhåndssalget, men målet er å realisere prosjektet så snart som mulig.

Dersom dette høres interessant ut og du/dere ønsker å få tilsendt fullstendig prospekt, så meld gjerne interesse ved å bruke kontaktfeltet under.

Vi samarbeider med Eie Eiendomsmegling Kongsvinger som vil ta seg av kontraktsinngåelse, oppfølging og oppgjør.

For eventuell visning eller andre spørsmål kontakt gjerne jenschr.delphin@liergaard.no eller ring 91 32 12 22.

 

Bestill prospekt