Boligtomter

Lierfløyta

Ønsker du å bosette deg i landlige omgivelser med stor tomt, utsikt til vann, golfbane og nærhet til flotte turmuligheter og fritidstilbud? Ønsker du å stå fritt til å velge leverandør av bolig? Da må du se nærmere på boligområdet Lierfløyta 6,5 km utenfor Kongsvinger by.

Utbygging av 20 boligtomter ved Lierfløyta er vedtatt. Plan for utbyggingsstart er september 2021 med overlevering mars/april 2022

Lierfløyta boligområde ligger ca 6,5 km sør for Kongsvinger by, i umiddelbar tilknytning til Liermoen flerbruksområde. I disse idylliske omgivelsene, som er et av de mest brukte friluftsområdene for Kongsvinger by, finner du 18-hulls golfbane, flotte turstier, lysløype med kunstsnøanlegg, skiarena, flerbrukshus og en herlig liten badeplass.

Lier Gård selger 20 eneboligtomter beliggende i lia bak boligene i Bergimellomvegen. 12 tomter er allerede solgt. Tomtene får egen adkomstveg som tar av fra Snarevegen ca 150 m forbi Bergimellomvegen og med tilkobling til Bergimellomvegen. Tomtene ligger vestvendt med utsikt over Lierfløyta og golfbanen. Tomtene varierer i størrelse fra ca 1200 til ca 3000 m2. De fleste tomtene ligger i skrånende terreng, med god høyde og utsyn over vannet og de vakre omgivelsene. Tomtene leveres med veg, strøm, vann, avløp samt klargjort for trekking av fiber.

 

Ved Lierfløyta står husbygger helt fritt til å velge boligleverandør og hustype selv. Tomtene er nå avskoget og området er ikke lenger så skogkledd som på noen av bildene eller i videoen. 

Du er velkommen til å gå tur i området og ta en titt. Ta med en utskrift av tomtekartet og følg visningsstien som er merket langs den nye adkomstvegen som vil ta av fra Snarevegen eller gå inn langs Bergimellomvegen, til der den nye adkomstvegen kommer innpå Bergimellomvegen. Visningsstien er merket inn på området, hvor du deretter følger traseen for veien og har tomtene på hver side av deg. Tomtene er merket i terrenget med påler i hvert hjørne. Parker vis a vis Lierdammen. Vennligst vis hensyn til de som bor her og kjør forsiktig da barn kan leke i området.

Tomtene blir tilknyttet offentlig vann og ledningsnett. Avløpsnett, felles renseanlegg for alle tomtene og adkomstvegen blir privat. Renseanlegget og veien vil bli etablert og driftet som en velforening hvor alle må være medeiere.

Informasjon om planbestemmelser, reguleringskart, illustrasjonsplan, tomtekart og prisliste over tilgjengelige tomter finner du på denne siden.

Utbyggingen er vedtatt. Planen er oppstart i september med overlevering av tomter i mars/april 2022. 

Dersom dette høres interessant ut og du/dere ønsker å få tilsendt fullstendig prospekt, så meld gjerne interesse ved å bruke kontaktfeltet under.

Vi samarbeider med Eie Eiendomsmegling Kongsvinger som vil ta seg av kontraktsinngåelse, oppfølging og oppgjør.

For eventuell visning eller andre spørsmål kontakt gjerne jenschr.delphin@liergaard.no eller ring 91 32 12 22.

 

Bestill prospekt