Jakt

Lier gård tilbyr jakt på elg, rådyr, bever og småvilt i kombinasjon med hytte.
Vi disponerer terreng på Finnskogen og sør-vest i Kongsvinger kommune.

Beverjakt

Beverjakt om våren er en fantastisk naturopplevelse og en spennende jaktutfordring som flere og flere setter pris på.


Småviltjakt

Vi har jevnt over en god bestand av skogsfugl og hare på eiendommen. Et skogbilde med en god blanding av furuskog, granskog og myrer, sammen med god vegdekning gjør arealene godt egnet for småviltjakt.

Elgjakt

Lier gård leier ut jaktterreng for elgjakt gjennom langsiktige avtaler med faste jaktlag. Vi arrangerer også gjestejakt for grupper av jegere på 4-5 personer, der gjestene deltar på vårt eget jaktlag på lik linje med våre faste jegere. 

Rådyrjakt

Bare deler av eiendommen har en rådyrbestand som er så tett og stabil at den kan jaktes på. Vi leier ut to rådyrterreng til faste jegere gjennom langsiktige avtaler.