Jakt

Elgjakt

Lier gård leier ut jaktterreng for elgjakt gjennom langsiktige avtaler med faste jaktlag.

Vi arrangerer også gjestejakt for grupper av jegere på 4-5 personer, der gjestene deltar på vårt eget jaktlag på lik linje med våre faste jegere. Denne jakten foregår i hovedsak som båndhundjakt med postlinje. Gjestene innlosjeres i et av våre skogshusvær, og velger om de vil sørge for mat og drikke selv, eller om vi ordner med dette.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i et jaktarrangement, så setter vi sammen et produkt som passer for din gruppe.