Lier Gård

Lier gård ligger ca 5 km sør for Kongsvinger by. Gården er i privat eie, og drives som en familiebedrift med to ansatte i tillegg til eierne. Hovednæringsveien er skogbruk. I tillegg drives jordbruk, boligutleie, jakt- og hytteutleie, vedproduksjon og utvikling av bolig- og næringstomter. På eiendommen ligger Liermoen med 18-hulls golfbane, stort moderne flerbrukshus med restaurant, lysløype med kunstsnøanlegg, et populært turstinett og badeplass. Jordbruket, med ca 600 da dyrket mark, drives som kornproduksjon i egen regi.

Gården har en lang og rik historie, blant annet som åsted for viktige slag mellom Norge og Sverige i 1808 og 1814. Gamle skyttergraver omkranser gården, og Lierbautaen er et kjent minnesmerke over trefningene.

Driften av Lier gård er tuftet på tradisjoner. Samtidig står nytenkning og tilpasning sentralt for å møte fremtidens utfordringer.