Jakt

Terreng for småviltjakt - Spiesmark på Kongsvinger

Vi har jevnt over en god bestand av skogsfugl og hare på eiendommen. Et skogbilde med en god blanding av furuskog, granskog og myrer, sammen med god vegdekning gjør arealene godt egnet for småviltjakt.

Både på Lier skog og Øier og Fensjø skog på selger vi jaktkort for småvilt i kombinasjon med utleie av hytter på åremålskontrakter. På Øier og Fensjø skog selges det også jaktkort uten overnattingsmulighet. Når vi har noe ledig, blir det lagt ut på nettsiden her.