Historie

Slaget ved Lier 2014

Den 2. august 2014 er det på dagen 200 år siden Svenske tropper rykket inn over jordene på Lier Gård og angrep de norske styrkene som hadde tatt stilling ved skanseverkene som omgir gården. Slaget ved Lier var en del av etterspillet etter grunnlovsvedtaket på Eidsvoll i mai 1814 og de påfølgende unionsforhandlingene med den svenske kongen.

Denne dagen vil Forsvaret i samarbeid med Kongsvinger kommune markere 200-årsdagen for denne begivenheten med et større arrangement på Lier. Salget på Lier er en av Forsvarets hovedmarkeringer av grunnlovsfeiringen i 2014. Militærhistoriske foreninger fra inn- og utland vil gjennomføre et «re- enactment» på nøyaktig samme sted som kampene i 1814 foregikk. I tillegg til selve slaget vil de tilreisende militærhistoriske foreningene holde «åpen leir» på Lier, der man kan se og oppleve den tidens soldatliv på nært hold.

Arrangementet varer fra kl 11.00 - 17.00, og selve slaget foregår i tidsrommet 14.00 - 15.30.

Hold av dagen og velkommen til en historisk opplevelse på Lier gård!

Gårdens historie

Gårdens historie strekker minst tilbake til bronsealderen. Dette vet vi fordi det finnes en intakt gravhaug fra bronsealderen på tunet på gården (år 550 – 1050 e. kr.) De første kjente eierne var Hans og Ingrid Lier, som svarte bygningsskatt i 1593. Etter dette var gården delt i to, Søndre og Nordre Lier, helt til begge gårdene igjen ble samlet til én eiendom av Thomas von Westen Engelhart mer enn 200 år senere i 1817.

Gårdens historie har vært preget av hyppig skiftende eierskap. Den har vært eid av flere kjente skikkelser både fra lokalhistorien og norgeshistorien. Blant eierne finner vi Bernt Anker, skog- og industrimagnaten fra Bogstad og Nordmarka, professor og amtmann Frederik Thaarup, kaptein Thomas von Westen Engelhart og P.W.W. Kildahl, grunnleggeren av bl.a. Lilleborg fabriker.

Skogbruk har til alle tider vært en viktig næringsvei på Lier, og de siste 200 år den langt viktigste. I tillegg til jordbruk og skogbruk, har det gjennom tidene vært drevet en rekke andre virksomheter, slik som sagbruk, mølle, pottaskekokeri, tjærebrenning, trekullbrenning, kraftverk og fiskeri i Vingersjøen.

Den Wingerske Kongeveg

Den Wingerske Kongeveg eller Eskoleia/Eidskogleden som den tidligere ble kalt, er første gang beskrevet i Snorres kongesagaer. Harald Hårfagre dro i år 850 e.kr på krigsferd gjennom Eidskogen og videre inn i Sverige. Han var den første av mange konger, feltherrer og pilgrimer som har reist langs kongevegen forbi Lier. Mange av dem har trolig hvilt, spist og drukket på Lier Gård underveis på vei til sine mål.

Slagene ved Lier

Lier gårds belioggenhet på en høyde i terrenget, og inntil Den Wingerske Kongeveg, den gamle hovedferdselsåren mellom Stocholm og Oslo, gjør at den gjennom tidene har utgjort et militærstrategisk viktig punkt. Angripende styrker fra Sverige måtte passere Lier Gård for å nå frem til Kongsvinger festning på enkleste måte. Det sto slag ved Lier allerede under Hannibalfeidene, og den eldste skytterstillingen som syns i terrenget i dag stammer sannsynligvis fra denne tiden. I 1808 og 1814 sto det avgjørende slag mot svenske styrker ved Lier. Lierbautaen ved RV2 er reist til minne om de falne i disse to slagene. Lierbautaen bekranses den 17. mai hvert år.

I 2008 var det to hundre år siden det første av disse slagene. Det ble gjennomført en rekonstruksjon av slaget i et samarbeid mellom Norsk Napoleonsk allianse, Kongsvinger Festning og Forsvaret. Det arbeides for tiden med en rekonstruksjon av slaget i 1814 i forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet for grunnloven i 2014.