Lierfløyta

Oversiktsbilder ledige tomter

Overblikk over tomt 1F
Overblikk over tomt 1F (bilde 2)
Tomt 2A og 2B - utsikt mot nordøst
Tomt 2A - utsikt mot sydøst
Tomt 2A - utsikt mot syd
Tomt 2B - utsikt mot syd